Kamervraag 2011Z01109

Het bericht dat misdrijven niet kunnen worden opgelost door computerfalen

Ingediend 21 januari 2011
Beantwoord 4 maart 2011 (na 42 dagen)
Indiener Hero Brinkman (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z01109.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1645.html
1. De Telegraaf, «Misdrijven niet opgelost door computerfalen», 20 januari 2011.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat door problemen met het BVH-computersysteem de politie Zuid-Holland-Zuid vele honderden misdrijven niet heeft kunnen oplossen?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het bericht dat dit systeem cruciale informatie over mogelijke verdachten is kwijt geraakt? Zo ja, heeft dit zich ook in andere politieregio’s voor gedaan?

  BVH-gebruikers in de regio Zuid-Holland-Zuid en een aantal andere regio’s hebben gekampt met storingen. Er zijn geen cruciale gegevens kwijt geraakt, omdat de BVH wordt ondersteund door een apart systeem waarin gegevens worden opgeslagen. Bij storingen kunnen gegevens worden teruggeplaatst. Hoewel dit tot ongemak kan leiden voor BVH-gebruikers, gaan er geen gegevens verloren.

 • Vraag 3
  Indien deze informatie klopt, kunt u aangeven om hoeveel verdachten het bij benadering zou gaan? Is deze informatie nog terug te halen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Hoe denkt u de problemen met het BVH en het BVO-systeem op korte en lange termijn op te lossen?

  De maatregelen op korte termijn zijn gericht op het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid van de basisvoorzieningen. Zie ook mijn brief aan uw Kamer (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 500 VII, nummer 6). Op langere termijn zullen beide systemen worden verbeterd en/of vernieuwd. De mogelijke scenario’s worden thans onderzocht. In de uitwerking van een zeer gedegen aanpak voor de verbetering en/of vernieuwing moeten de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer worden meegenomen. De Algemene Rekenkamer zal naar verwachting voor de zomer haar rapport over de basisvoorzieningen afronden.

 • Mededeling - 18 februari 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het kamerlid Brinkman (PVV) over het bericht dat misdrijven niet kunnen worden opgelost door computerfalen, die werden ingezonden op 21 januari 2011, deel ik u mede dat het niet mogelijk is om deze vragen binnen de normale termijn van drie weken te beantwoorden. De reden is dat hiervoor een ambtsbericht van het Korpsbeheerdersberaad nodig is. De beantwoording zal plaatsvinden binnen de tweede termijn van drie weken.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z01109
Volledige titel: Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat misdrijven niet kunnen worden opgelost door computerfalen (ingezonden 21 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1645
Volledige titel: Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat misdrijven niet kunnen worden opgelost door computerfalen (ingezonden 21 januari 2011).