Kamervraag 2011Z00465

De verbreding van de A28 tussen Zwolle en Meppel

Ingediend 13 januari 2011
Beantwoord 2 februari 2011 (na 20 dagen)
Indiener
Beantwoord door
Onderwerpen verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00465.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1281.html
 • Vraag 1
  Om welke reden is de extra rijstrook op de A28 tussen Zwolle en Meppel in zuidelijke richting nog niet opengesteld terwijl deze verbreding gereed is, waardoor automobilisten onnodig in de file staan?

  De extra rijstrook op de A28 tussen Zwolle en Meppel in zuidelijke richting is nog niet opengesteld, omdat de verkeerssignaleringssystemen nog niet klaar zijn.
  Daardoor ontstaat er bij openstelling een onvoldoende veilige verkeerssituatie voor de weggebruiker.
  Op dit traject is er namelijk sprake van een overgang van drie rijstroken (120 km/uur) naar de situatie met twee rijstroken en een plusstrook in Zwolle (80 km/uur bij open plusstrook en 100 km/uur bij gesloten plusstrook).

 • Vraag 2
  Wat zijn de redenen om de nieuwe rijstrook in zuidelijke richting, in tegenstelling tot de nieuwe rijstrook in de noordelijke richting, niet nu in gebruik te nemen maar pas in mei van dit jaar?

  Op het noordelijke traject is sprake van een andere verkeerssituatie. Hier worden vier rijstroken (drie van de A28 en de invoegstrook uit Staphorst) gesplitst in twee rijstroken A28 (richting Groningen) en twee rijstroken A32 (richting Leeuwarden).
  De vervroegde openstelling van de verbrede rijbaan in noordelijke richting werd zeer wenselijk geacht, vanwege de betere doorstroming. Een betere doorstroming betekent minder ongevallen. Gezien de andere verkeerssituatie kon de afwezigheid van de verkeerssignalering met tijdelijke maatregelen gecompenseerd worden. Zo is de aanwezige tijdelijke werkvakverlichting gehandhaafd en is de maximum snelheid 100 km/uur.
  Voor traject in zuidelijke richting worden de risico’s te groot geacht.

 • Vraag 3
  Welke actie onderneemt u om de nieuwe rijstrook in zuidelijke richting zo spoedig mogelijk open te stellen?

  De plaatsing van de verkeerssignaleringssystemen en de aansluiting van de systemen in de verkeerscentrale, zijn gepland tot april 2011. Daarna start de testfase. De werkzaamheden zijn zo strak mogelijk gepland.

 • Vraag 4
  Op welke datum zal de nieuwe rijstrook in zuidelijke richting zijn opengesteld?

  De contractueel vastgelegde datum voor openstelling is 1 mei 2011.
  De exacte datum wordt bepaald op basis van de uitkomsten van de testfase van de nieuwe verkeerssignaleringssystemen. In de periode tot 1 mei wordt ook het traject in noordelijke richting voorzien van werkende verkeerssignalering, zodat de tijdelijke snelheidsbeperking van 100 km/u kan worden opgeheven.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00465
Volledige titel: Vragen van het lid Aptroot (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de verbreding van de A28 tussen Zwolle en Meppel (ingezonden 13 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1281
Volledige titel: Vragen van het lid Aptroot (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de verbreding van de A28 tussen Zwolle en Meppel (ingezonden 13 januari 2011).