Kamervraag 2011Z00462

Sociale protesten in Tunesië

Ingediend 13 januari 2011
Indiener Harry van Bommel (SP)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00462.html
  • Vraag 1
    Kent u de berichten over het gewelddadig neerslaan van vreedzame demonstraties in Tunesië? Wat is volgens u de actuele stand van zaken met betrekking tot het aantal gedode en aangehouden demonstranten?
  • Vraag 2
    Deelt u de opvatting dat onmiddellijke vrijlating moet worden geëist van gevangenen die vreedzaam hebben gedemonstreerd de afgelopen dagen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe zorgt u voor meer druk op Tunesië?
  • Vraag 3
    Deelt u de opvatting dat onderhandelingen tussen de EU en Tunesië over nauwere economische banden moeten worden opgeschort indien er geen verbetering optreedt in de mensenrechten en fundamentele vrijheden in Tunesië? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u dat bepleiten in EU-verband?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00462
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over sociale protesten in Tunesië (ingezonden 13 januari 2011).