Kamervraag 2011Z00195

Een remigratieregeling voor Bosnische vluchtelingen

Ingediend 10 januari 2011
Indieners Angelien Eijsink (PvdA), Hans Spekman (PvdA)
Onderwerpen emigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00195.html
1. De Telegraaf, «Nederland betaalt terugkeer Bosniërs», 6 januari 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Nederland betaalt terugkeer Bosniërs»?1
 • Vraag 2
  Kunt u de inhoud van dit bericht bevestigen? Zo ja, kloppen de bedragen die genoemd worden in dit bericht?
 • Vraag 3
  Kunt u bevestigen dat de regeling is gebaseerd op de achterliggende motivatie dat een deel van de Bosnische vluchtelingen van 45 jaar en ouder niet goed geïntegreerd zou zijn?
 • Vraag 4
  Heeft u het Bosnische ministerie van Mensenrechten en Vluchtelingen over deze terugkeerregeling een officieel bericht gezonden? Zo ja, wanneer is dat gezonden?
 • Vraag 5
  Bestaat er een terugbetalingsregeling voor degene die binnen een jaar spijt krijgt en weer terugwil naar Nederland?
 • Vraag 6
  Kunt u toelichten waarom de regering in deze tijd van bezuinigingen prioriteit geeft aan het financieren van de terugkeer van Bosnische vluchtelingen in plaats van aan bijvoorbeeld extra investeringen voor het speciaal onderwijs of armoedebestrijding?
 • Vraag 7
  Kunt u toelichten waarom is gekozen voor de hoogte van de toelage van 470 euro voor een alleenstaande en 670 euro voor een echtpaar? Kunt u aangeven op welke wijze die bedragen zijn opgebouwd? Deelt u de mening dat deze bedragen disproportioneel hoog zijn, bijvoorbeeld vergeleken met de hoogte van de bijstand van een alleenstaande in Nederland?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00195
Volledige titel: Vragen van de leden Spekman en Eijsink (beiden PvdA) aan de ministers voor Immigratie en Asiel en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een remigratieregeling voor Bosnische vluchtelingen (ingezonden 10 januari 2011).