Kamervraag 2011Z00131

De benoeming van nieuwe notarissen

Ingediend 7 januari 2011
Beantwoord 22 februari 2011 (na 46 dagen)
Indiener Ard van der Steur (VVD)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen economie overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00131.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1519.html
1. Financieel Dagblad, 6 januari 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «We moesten zeven maanden wachten op standplaats»?1
 • Vraag 2
  Hoeveel personen die een verzoek voor benoeming tot notaris doen, dienen een ondernemingsplan in bij een Commissie van deskundigen zoals bedoeld in art 7 van de Wet op het notarisambt (wna)? In hoeveel gevallen komt de Commissie tot een positief dan wel een negatief advies?
 • Vraag 3
  In hoeveel gevallen betreft het een adviesaanvraag voor de vestiging van een nieuw notariskantoor? In hoeveel gevallen komt de Commissie tot een positief dan wel een negatief advies?
 • Vraag 4
  Klopt het dat adviesaanvragen bij derden van de Commissie vertrouwelijk zijn en dat aanvragers niet in de gelegenheid worden gesteld om kennis te nemen van adviezen van derden noch in de gelegenheid worden gesteld om hierop te reageren? Zo ja, acht u dit wenselijk?
 • Vraag 5
  Aan de hand van welke criteria geeft de Commissie een positief of een negatief advies over een ondernemingsplan? Klopt het dat de Commissie zwaardere eisen stelt aan een ondernemingsplan voor de vestiging van een nieuw notariskantoor?
 • Vraag 6
  Is het waar dat aanvragers de persoonlijke financiële administratie van henzelf en hun partner moeten overleggen aan de Commissie? Zo ja, welke is de rede voor deze eis?
 • Vraag 7
  Hoe beoordeelt u de termijn van 8 maanden die ligt tussen de adviesaanvraag bij de Commissie van deskundigen en het besluit op een verzoek tot benoeming als notaris?
 • Vraag 8
  Is het waar dat voor de toelating van het in het artikel genoemde notariskantoor twee jaar lang geen nieuw notariskantoor is geopend in Nederland? Zo ja, hoe verklaart u dit lage aantal?
 • Vraag 9
  Acht u het lage aantal nieuwe notariskantoren een beperking van de marktwerking op de notarismarkt?
 • Mededeling - 28 januari 2011

  Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van het lid Van der Steur (VVD) over de benoeming van nieuwe notarissen (ingezonden 7 januari 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden verzonden, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00131
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Steur (VVD) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de benoeming van nieuwe notarissen (ingezonden 7 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1519
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Steur (VVD) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de benoeming van nieuwe notarissen (ingezonden 7 januari 2011).