Kamervraag 2011Z00094

Het vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur van HWW-Zorg

Ingediend 6 januari 2011
Beantwoord 12 januari 2011 (na 6 dagen)
Indieners Henk van Gerven (SP), Renske Leijten (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00094.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1044.html
1. http://www.westonline.nl/nieuwsitem/47472
2. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 25. …
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat de voorzitter van de Raad van Bestuur van HWW-Zorg plotseling vertrekt?1

  Ik heb er notie van genomen.

 • Vraag 2
  Wat is de reden van het plotselinge vertrek? Indien u hier geen kennis van heeft, bent u bereid dit na te gaan? Zo nee, waarom niet?

  De bestuurder heeft een aanbod gekregen van een andere zorginstelling. Dat de bestuurder hierop in gaat, is zijn eigen beslissing, waarover ik niets te zeggen heb.

 • Vraag 3
  Is het waar dat deze bestuurder afziet van een vertrekbonus en vrijwillig vertrekt? Op welke vertrekregeling kan hij aanspraak maken?

  Dit is iets wat tussen deze bestuurder en de organisatie speelt.

 • Vraag 4
  Wat was de hoogte van het salaris dat deze bestuurder ontving over 2010?

  Het inkomen van deze bestuurder over 2010 wordt verantwoord in het jaarverslag van 2010. Dit komt medio 2011 uit, waardoor ik hier nu geen antwoord op kan geven.

 • Vraag 5
  Herinnert u zich uw uitspraak dat u de zorgen deelt over de grote afstand tussen bestuur en personeel? Deelt u de mening dat het in dit licht niet bevorderlijk is als een voorzitter van de Raad van Bestuur binnen één jaar alweer vertrekt?2

  Ik ben het eens met het feit dat een snel verloop van bestuurders in een organisatie onrust kan veroorzaken. Echter het is een beslissing van de bestuurder zelf, waarvoor ik niet verantwoordelijk ben.

 • Vraag 6
  Is het waar dat deze bestuurder inmiddels een baan heeft geaccepteerd bij een andere zorginstelling? Zo ja, wekt dit niet de onwenselijke indruk dat de zorg een duiventil is voor bestuurders? Wilt u uw antwoord toelichten?

  Ja, deze bestuurder heeft inderdaad een aanbod geaccepteerd bij een andere zorgorganisatie. Zoals eerder gezegd is dat een beslissing van de bestuurder zelf, waar ik niet over ga en wat niet onder mijn verantwoordelijkheid valt.

 • Vraag 7
  Heeft de vertrekkende bestuurder een fusie of een andere ingrijpende organisatieverandering voorbereid die na zijn vertrek zal worden uitgevoerd? Zo ja, kunt u hierop een toelichting geven?

  Gezien het proces waarin HWW Zorg zich bevindt zijn al veranderingen in gang gezet en zullen de komende tijd nog verder doorgevoerd worden.

 • Vraag 8
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het algemeen overleg over de zorginstellingen HWW-zorg, dat 12 januari a.s. plaatsvindt? Zo nee, waarom niet?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00094
Volledige titel: Vragen van de leden Leijten en Van Gerven (beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur van HWW-Zorg (ingezonden 6 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1044
Volledige titel: Vragen van de leden Leijten en Van Gerven (beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur van HWW-Zorg (ingezonden 6 januari 2011).