Kamervraag 2011Z00075

Uitlatingen van de korpschef van de politie Amsterdam-Amstelland over handhaving van het boerkaverbod

Ingediend 5 januari 2011
Beantwoord 10 januari 2011 (na 5 dagen)
Indieners Hero Brinkman (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00075.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1009.html
1. In het bijzonder verwijzen wij naar de uitlating dat «wanneer het kabinet inderdaad een boerkaverbod invoert, hij burgerlijk ongehoorzaam zal zijn» http://www.nps.nl/page/programma/4126/5-jaar-later/aflevering/detail/11911043/5-jaar-later.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de uitlatingen die zijn gedaan door de korpschef van de politie Amsterdam-Amstelland, de heer Welten, in het NTR-programma «5 jaar later» van dinsdag 4 januari 2011?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het onacceptabel is indien een korpschef van de Nederlandse politie met gebruikmaking van het individuele recht, namelijk de discretionaire bevoegdheid van de individuele politieman, democratisch aangenomen formele wetgeving in zijn geheel niet wil uitvoeren met als motivatie: «mindere prioriteit»? Zo nee, waarom niet?

  Wetten worden gehandhaafd in het hele land. De korpsbeheerder heeft mij bevestigd dat er in de Amsterdamse driehoekgeen misverstand over bestaat dat de wet ook in Amsterdam geldt en wordt gehandhaafd.2

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat wanneer bij een mogelijk boerkaverbod de politie enkel waarschuwend wil optreden, met andere woorden niet verbaliserend, de politie in casu de korpschef, zichzelf indirect boven de wet stelt en dat dit in een rechtsstaat onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

  Het kabinet komt met een voorstel voor een algemeen verbod op gelaatsbedekkende kleding zoals boerka’s. Daarin zal worden opgenomen welke sancties zullen volgen op het overtreden van dit verbod.

 • Vraag 4
  Bent u bereid met de heer Welten zo snel mogelijk een functioneringsgesprek te voeren naar aanleiding van dit interview waarin hij de mogelijkheid krijgt geboden om zijn woorden publiekelijk terug te nemen en indien hij dit niet wenst te doen, zijn ontslagprocedure per direct in te zetten? Zo nee, waarom niet?

  De Amsterdamse driehoek, waar de heer Welten onderdeel van uitmaakt, heeft inmiddels publiekelijk bevestigd dat de wet (ook) in Amsterdam wordt gehandhaafd.

 • Vraag 5
  Kunt deze vragen voor 12 januari 2011, 12.00 uur beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00075
Volledige titel: Vragen van de leden Brinkman en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over uitlatingen van de korpschef van de politie Amsterdam-Amstelland over handhaving van het boerkaverbod (ingezonden 5 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1009
Volledige titel: Vragen van de leden Brinkman en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over uitlatingen van de korpschef van de politie Amsterdam-Amstelland over handhaving van het boerkaverbod (ingezonden 5 januari 2011).