Kamervraag 2010Z20022

Nanodeeltjes in voedingsmiddelen

Ingediend 21 december 2010
Beantwoord 3 februari 2011 (na 44 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (SP)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen landbouw voeding voedselkwaliteit zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z20022.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1286.html
 • Vraag 1
  Hoe dient uw antwoord dat Nederland geen voorstander is van een nationale meldplicht en dat Nederland initiatieven van de Europese Commissie steunt, geïnterpreteerd te worden? Welke initiatieven neemt de Europese Commissie en op welke wijze worden die door Nederland gesteund?1

  Nederland is een voorstander van een uniforme Europese aanpak ten aanzien van traceerbaarheid van nanodeeltjes in producten.
  In Europees verband zijn er twee initiatieven genomen:
  Onder Belgisch EU-voorzitterschap zijn voornemens van diverse lidstaten besproken ten aanzien van de traceerbaarheid van nanodeeltjes in consumentenproducten. Echter er zijn geen raadsconclusies hiervoor opgesteld zoals voorgenomen.
  Het tweede initiatief betreft het etiketteren van nanodeeltjes in voedingsmiddelen. Dit wordt uitgewerkt in het voorstel voor een etiketteringverordening (Verordening voedingsinformatie aan consumenten). In november 2010 is in Brussel een concreet tekstvoorstel besproken dat de volgende elementen bevat:

 • Vraag 2
  Welke initiatieven nemen andere EU-landen met betrekking tot een meldplicht voor nano-deeltjes?

  Frankrijk heeft als enige EU-land te kennen gegeven een nationale registratieplicht voor nanodeeltjes in te voeren voor consumentenproducten. Daarvoor heeft Frankrijk in de zomer van 2010 een wet aangenomen, die nationale regelgeving mogelijk maakt. Dit is gemeld aan de Europese Commissie. Of dit voornemen door de Europese Commissie wordt toegestaan is nog onzeker.

 • Mededeling - 7 januari 2011

  De vragen van het Kamerlid Gesthuizen (SP) over nano-deeltjes in voedingsmiddelen kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat er meer interdepartementale afstemming is vereist. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z20022
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over nanodeeltjes in voedingsmiddelen (ingezonden 21 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1286
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over nanodeeltjes in voedingsmiddelen (ingezonden 21 december 2010).