Kamervraag 2010Z19067

Moordenaars die vrijuit gaan door geldgebrek

Ingediend 10 december 2010
Beantwoord 7 februari 2011 (na 59 dagen)
Indiener Jeroen Recourt (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19067.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1328.html
1. AD, 4 december 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Justitie laat tientallen moordenaars lopen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat moordenaars uit handen van politie en justitie blijven om financiële redenen?

  Ik onderschrijf het belang van de aanpak van Cold Cases, vanwege de impact op de nabestaanden en de onrust in de samenleving. Ik vind dat deze «oude» ernstige delicten steeds betrokken moeten worden bij de prioriteitstelling van het Openbaar Ministerie en de politie. Daarom is het van belang dat regelmatig bezien wordt of er nieuwe opsporingsindicaties zijn in deze zaken, zodat verantwoord prioriteiten gesteld kunnen worden tegen de achtergrond van de beperkte opsporingscapaciteit.
  Ook ben ik voornemens om de vervolgingsverjaring voor misdrijven waarop een maximum gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld en ernstige zedenmisdrijven gepleegd tegen kinderen af te schaffen. Een daartoe strekkend wetsvoorstel heb ik deze week ter consultatie aan de adviesorganen aangeboden.

 • Vraag 3
  Herkent en erkent u het in het bericht geschetst probleem dat door geldgebrek korpsen geen volwaardige Cold-case teams op kunnen zetten?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening van de geciteerde officier van justitie dat politie en justitie een plicht naar de nabestaanden hebben om een moord op te lossen en dat alleen daarom al de Cold-case teams meer slagkracht moet krijgen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Is het waar dat er op dit moment slechts twee coldcaseteams zijn? Zo nee, hoeveel zijn het er dan en waar zijn die coldcaseteams werkzaam?

  Zie antwoord op vraag 3 van het lid Van Raak (vraagnummer 2010Z18596, ingezonden 6 december 2010).

 • Vraag 6
  Hoeveel coldcases hebben deze bestaande teams de afgelopen vijf jaar opgelost? Vindt u dit aantal hoopgevend of teleurstellend?

  Er bestaat geen landelijk overzicht van het aantal zaken dat is opgelost of rijp is voor extra onderzoek. Uit informatie van de korpsen blijkt echter wel dat het loont om Cold Cases periodiek tegen het licht te houden en te bezien of er met de nieuwe mogelijkheden op gebied van techniek en regelgeving nieuwe opsporingsindicaties te vinden zijn. In 2009 is een landelijke Cold Case expertgroep opgericht met vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en politie, waarin veel informatie en expertise wordt uitgewisseld.
  Zie ook het antwoord op vraag 2 van het lid Van Raak.

 • Vraag 7
  Hoeveel zaken zijn rijp voor extra en verbeterd onderzoek, zoals de geciteerde teamleider van het Cold-case team van de politie Rotterdam-Rijnmond het noemt?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Vraag 8
  Zou u animal cops willen inzetten om deze onopgeloste moorden op te lossen? Zo nee, waarom niet?

  Animalcops doen onderzoek naar strafbare feiten die op dieren gericht zijn. Andere zaken die zich tijdens deze onderzoeken openbaren worden meegenomen. Animalcops zullen echter niet structureel ingezet worden voor onderzoek naar onopgeloste moorden.

 • Vraag 9
  Hoeveel animal cops zouden nodig zijn om de nog op de plankliggende coldcases extra en verbeterd (te) onderzoek(en)?

  Zie antwoord vraag 8.

 • Mededeling - 7 januari 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Recourt (PvdA) over moordenaars die vrij uit gaan door geldgebrek, ingezonden op 10 december 2010, met als kenmerk 2010Z19067, deel ik u mee dat het niet mogelijk is om deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen. De beantwoording zal plaatsvinden zodra dit het geval is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19067
Volledige titel: Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over moordenaars die vrijuit gaan door geldgebrek (ingezonden 10 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1328
Volledige titel: Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over moordenaars die vrijuit gaan door geldgebrek (ingezonden 10 december 2010).