Kamervraag 2010Z17910

De moord op een Nederlander door de Russische geheime dienst

Ingediend 29 november 2010
Beantwoord 22 december 2010 (na 23 dagen)
Indiener Frans Timmermans (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z17910.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-890.html
1. de Volkskrant, «Russische geheime dienst vermoordde Nederlander», 25 november 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht dat de Nederlandse architect Hans Elkerbout, alsmede vijf buitenlandse verpleegkundigen, zouden zijn vermoord door de Russische geheime dienst?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op het gegeven dat Rusland de moord indertijd nooit heeft willen onderzoeken?

  Het onderzoek naar de moord op zes Rode Kruis-medewerkers werd in 1996 door de lokale autoriteiten in Tsjetsjenië geopend en werd enkele jaren later overgedragen aan de landelijke autoriteiten, die het onderzoek nooit hebben gesloten. Het betreft dus een nog lopende zaak.

 • Vraag 3
  Heeft u uw zorgen geuit richting de Russische autoriteiten over deze zaak? Kunt u aangeven of u bereid bent al uw invloed uit te oefenen om ervoor te zorgen dat deze zaak alsnog tot op de bodem wordt uitgezocht? Zo nee, waarom niet?

  Nederland heeft meerdere malen bij de Russische autoriteiten zijn zorgen geuit over het uitblijven van voortgang bij het justitieel onderzoek naar de moord op de Rode Kruis-medewerkers. Tevens onderhoudt het ministerie van Buitenlandse Zaken contact met het Rode Kruis over de kwestie en zijn herdenkingsdiensten voor de slachtoffers bijgewoond.
  Zowel in 1996 als bij deze verklaring neemt het Rode Kruis, als werkgever van betrokkenen, het initiatief in de contacten met de Russische autoriteiten. Het Rode Kruis heeft onlangs gemeld in contact te staan met de Russische autoriteiten over het onderzoek.
  Mede gelet op de reactie van het Rode Kruis en het feit dat het vooralsnog om speculaties lijkt te gaan, is vooralsnog afgezien van een demarche richting de Russische autoriteiten, zoals die in het verleden is uitgevoerd. Uiteraard zal ik hierover contact blijven houden met het Rode Kruis.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z17910
Volledige titel: Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de moord op een Nederlander door de Russische geheime dienst (ingezonden 29 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-890
Volledige titel: Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de moord op een Nederlander door de Russische geheime dienst (ingezonden 29 november 2010).