Kamervraag 2010Z17819

De bibliotheca philosofica hermetica

Ingediend 26 november 2010
Beantwoord 2 december 2010 (na 6 dagen)
Indiener Boris van der Ham (D66)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z17819.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-676.html
1. Trouw, «De bank, de boeken en de beslaglegging», 25 november 2010.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het relaas inzake de Amsterdamse Bibliotheca Philosofica Hermetica opgetekend in Trouw?1

  Ik heb kennisgenomen van het artikel. De recente ontwikkelingen binnen de BPH baren mij zorgen, in de eerste plaats vanwege het feit dat het rijksdeel van de collectie vanwege de beslaglegging op dit moment niet voor publiek en wetenschap toegankelijk is, in de tweede plaats omdat de collectie in de huidige instabiele situatie niet adequaat beheerd wordt.

 • Vraag 2
  Wat zijn de gevolgen van het conflict met de Frieslandbank voor de bestendiging van de collectie? Wat zijn de gevolgen voor de leerstoel en het betrokken onderwijs en onderzoek als de collectie uiteen zou vallen?

  Het conflict met de Friesland Bank is er een tussen de heer Ritman en de bank. Ik ben daarin geen partij, maar constateer dat als gevolg hiervan de collectie als geheel (het private deel van de heer Ritman en het rijksdeel) niet langer in de huidige constellatie kan worden behouden. Voor mij is het primair van belang dat het rijksdeel van de collectie voor publiek en wetenschap beschikbaar en toegankelijk blijft. Mijn inspanningen in dit verband zijn erop gericht de gevolgen voor de leerstoel, het betrokken onderwijs en onderzoek zo klein mogelijk te houden.

 • Vraag 3
  Ziet u mogelijkheden de collectie te behouden? Wilt u zich hiertoe inspannen?

  Ik zie mogelijkheden het rijksdeel van de collectie te behouden. Mijn inspanning nu is erop gericht het rijksdeel zichtbaar en toegankelijk te houden voor publiek en wetenschap.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven hoe de belofte van voormalig minister Van der Hoeven gestand wordt gedaan inzake het overnemen van de boekenverzameling?

  Voormalig minister Van der Hoeven heeft geen belofte gedaan inzake het overnemen van de boekenverzameling.

 • Vraag 5
  Wilt u deze vragen beantwoorden voor het eerstvolgende wetgevingsoverleg Cultuur?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z17819
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de staatsecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de bibliotheca philosofica hermetica (ingezonden 26 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-676
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de staatsecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de bibliotheca philosofica hermetica (ingezonden 26 november 2010).