Kamervraag 2010Z16110

het terugplaatsen van orka Morgan

Ingediend 8 november 2010
Beantwoord 20 december 2010 (na 42 dagen)
Indiener Esther Ouwehand (PvdD)
Beantwoord door
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z16110.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-862.html
1. www.freemorgan.nl
 • Vraag 1
  Kent u het plan dat de mogelijkheden in kaart brengt om orka Morgan de vrijheid te hergeven?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat terugplaatsing in het wild van orka Morgan nog steeds uw doelstelling is? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u vrijlating bevorderen?
 • Vraag 3
  Kunt u de garantie geven dat u geen toestemming zult geven om orka Morgan over te plaatsen naar SeaWorld of een ander soortgelijk dolfinarium?
 • Vraag 4
  Kunt u een inhoudelijke reactie geven op het plan van de organisatie «Free Morgan», waarin wordt aangegeven hoe orka Morgan in het wild kan worden teruggeplaatst?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de rehabilitatie en resocialisatie van orka Morgan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze denkt u die duidelijkheid te kunnen verschaffen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z16110
Volledige titel: Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het terugplaatsen van orka Morgan (ingezonden 8 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-862
Volledige titel: Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het terugplaatsen van orka Morgan (ingezonden 8 november 2010).