Kamervraag 2010Z16104

Beëindiging samenwerking Israël met United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Ingediend 8 november 2010
Beantwoord 10 december 2010 (na 32 dagen)
Indiener Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z16104.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-755.html
1. Foxnews, «Israel: UNESCO West Bank Decision «Absurd»», 29 oktober 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Israel: UNESCO West Bank Decision «Absurd»»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat Israël heeft aangekondigd dat het elke samenwerking met UNESCO opschort wegens haar beslissing Joodse heiligdommen te herklasseren als een islamitische moskee totdat UNESCO haar besluit terugdraait?

  De woordvoerder van de Onderminister van Buitenlandse Zaken heeft gesteld dat Israël de relaties met UNESCO zou verbreken, maar deze verklaring is kort daarna herroepen. Wel weigert Israël mee te werken aan de uitvoering van de vijf besluiten van de 185e Uitvoerende Raad (UR) van UNESCO die van 5 – 22 oktober 2010 gehouden is. Deze vijf besluiten hebben betrekking op behoud van cultureel erfgoed en op de toegang van Palestijnen tot cultureel erfgoed en onderwijs.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat UNESCO door haar besluit de Palestijnse Autoriteit in feite steunt in het streven om Israël te delegitimiseren?

  Nee. Van een PLO-streven naar ontkenning van de staat Israël is overigens naar oordeel van Nederland hier geen sprake. De PLO is reeds in 1993 als enige erkende vertegenwoordiger van het Palestijnse volk overgegaan tot erkenning van de staat Israël.

 • Vraag 4
  Kunt u zich vinden in het standpunt van premier Netanyahu dat deze poging om het volk van Israël los te maken van zijn cultureel-historische erfenis, absurd is?

  Nee. Maar de Uitvoerende Raad van UNESCO is onverstandig om zich op deze wijze en daarenboven niet zoals gebruikelijk bij consensus uit te spreken over deze politiek zeer gevoelige vraagstukken.

 • Vraag 5
  Bent u bereid, indien dit bericht correct is, UNESCO op te roepen dit besluit per ommegaande ongedaan te maken?

  Nederland zal wel waar mogelijk aandringen op een stellingname van de Uitvoerende Raad ten gunste van de voorheen bestaande consensus-methode.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z16104
Volledige titel: Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over beëindiging samenwerking Israël met United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (ingezonden 8 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-755
Volledige titel: Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over beëindiging samenwerking Israël met United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (ingezonden 8 november 2010).