Kamervraag 2010Z16101

De inzetbaarheid van F16s

Ingediend 8 november 2010
Beantwoord 7 december 2010 (na 29 dagen)
Indiener André Bosman (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z16101.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-711.html
1. de Telegraaf, «Defensie komt munitie en onderdelen tekort», 3 november 2010.
 • Vraag 1
  Klopt het bericht1 dat tweederde van de Nederlandse F-16’s niet inzetbaar is omdat deze onderhoud behoeven? Klopt het voorts dat onderdelen uit de stilstaande F-16’s gebruikt worden om reparaties uit te voeren bij de actieve toestellen?
 • Vraag 2
  Deelt u de zorgen van de voorzitter van de Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen en haar missie (ACOM), over de zorgwekkende toestand waarin de Nederlandse vloot F-16’s verkeert? Zo ja, wat zijn de plannen om deze situatie te verbeteren?
 • Vraag 3
  Is het nu nog mogelijk om een stabilisatiemissie in de lucht te ondersteunen? Zo ja, van welke grootte?
 • Vraag 4
  Deelt u voorts de zorgen over de situatie bij Defensie met betrekking tot de beschikbaarheid van opleidings- en trainingsfaciliteiten, munitie en reserveonderdelen, zoals ook weergegeven in uw antwoord op de vragen van de vaste commissie voor Defensie over het Materieelprojectenoverzicht 2010 van 3 november 2010?

  Zoals ik heb uiteengezet in de brief van 18 november jl. (Kamerstuk 32 500 X, nr. 16) zijn de tekorten aan reservedelen en munitie toegenomen. Hierdoor kunnen reparaties vaak niet volledig worden uitgevoerd of duren de reparaties langer. Het gevolg is een lagere inzetbaarheid van het materieel. Dit heeft, net als de tekorten aan munitie, een weerslag op de geoefendheid van de eenheden en daarmee op de inzetgereedheid. Een hernieuwd evenwicht tussen de omvang en de samenstelling van de krijgsmacht en de beschikbare middelen is noodzakelijk om een krijgsmacht in stand te houden die er werkelijk toe doet. In het voorjaar zal ik in een beleidsbrief de maatregelen presenteren die daarvoor nodig zijn.

 • Vraag 5
  Bent u van mening dat de gereedstelling van militaire eenheden de hoogste prioriteit moet zijn bij de krijgsmacht en dat de voldoende beschikbaarheid van opleidings- en trainingsfaciliteiten, munitie en reserveonderdelen hierbij essentieel is? Zo ja, kunt u toezeggen dat de aanstaande bezuinigingen hierop geen negatieve invloed zullen hebben?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z16101
Volledige titel: Vragen van de leden Ten Broeke en Bosman (beiden VVD) aan de minister van Defensie over de inzetbaarheid van F16’s (ingezonden 8 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-711
Volledige titel: Vragen van de leden Ten Broeke en Bosman (beiden VVD) aan de minister van Defensie over de inzetbaarheid van F16’s (ingezonden 8 november 2010).