Kamervraag 2010Z16037

De ministerscode en de zakelijke belangen van de minister voor Immigratie en Asiel

Ingediend 5 november 2010
Beantwoord 16 november 2010 (na 11 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (GL)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z16037.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-494.html
1. Dagblad de Limburger, «Leers schendt ministerscode», 3 november 2010.
 • Vraag 1
  Is het waar dat de minister voor Immigratie en Asiel de geldende richtlijn dat ministers zakelijke belangen voldoende op afstand moeten plaatsen schendt, doordat deze minister het in de stichting Fiducia Trajectum uiteindelijk toch voor het zeggen heeft omdat hij bestuursleden kan benoemen en ontslaan?1 Hoe zit dit precies?

  Deze aanvullende vragen hebben de beantwoording op 5 november jl. van de vragen over hetzelfde onderwerp door het lid Van Gent d.d. 4 november 2011 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 394) gekruist. Deze beantwoording van 5 november jl. bevat tevens de antwoorden op de aanvullende vragen van 5 november.

 • Vraag 2
  Hoe zorgvuldig heeft u de constructie die de minister voor Immigratie en Asiel heeft opgezet om zijn zakelijke belangen in Bulgarije af te wikkelen beoordeeld? Is het waar dat u het «de verantwoordelijkheid van de minister zelf vindt» hoe de zakelijke belangen op afstand zijn gezet?1 Kunt u dit standpunt toelichten? Vindt u het verstandig dat de minister van Immigratie en Asiel het uiteindelijk toch voor het zeggen heeft in deze stichting?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Welke consequenties verbindt u aan het niet correct naleven van deze richtlijn voor ministers? Gaat u de minister voor Immigratie en Asiel vragen zijn zakelijke belangen volledig op afstand te plaatsen? Zo niet, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z16037
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken over de ministercode en de zakelijke belangen van de minister voor Immigratie en Asiel (ingezonden 5 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-494
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken over de ministercode en de zakelijke belangen van de minister voor Immigratie en Asiel (ingezonden 5 november 2010).