Kamervraag 2010Z15129

Vermeende corruptie bij de FIFA

Ingediend 22 oktober 2010
Beantwoord 9 november 2010 (na 18 dagen)
Indiener James Sharpe (PVV)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z15129.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-414.html
1. De Telegraaf, 19 oktober 2010: «FIFA onderzoekt afspraken tussen bonden».
2. De Telegraaf, 20 oktober 2010: «FIFA zet twee leden op non-actief».
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichtgeving in nationale en internationale media over het corruptieschandaal dat zich afspeelt binnen de FIFA kiescommissie voor het WK voetbal van 2018 en 2022, waarbij mogelijk meerdere bonden van landen die meedingen naar de toekenning van de organisatie van het WK 2018 en 2022 zijn betrokken?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u op de hoogte van het feit dat de ethische commissie van de FIFA heeft besloten om twee van de leden uit de kiescommissie voorlopig op non-actief te stellen en deelt u de mening dat door deze zware sanctie op te leggen de FIFA impliciet de integriteit van haar eigen kiescommissie aan de kaak stelt?2

  Ja, daar ben ik van op de hoogte. Ik ga er van uit dat de FIFA deze zaak tot op de bodem uitzoekt en er voor zorgt dat de verkiezingen voor de toewijzing van het WK 2018 en 2022 integer verlopen. Fair play geldt niet alleen voor sporters maar ook voor bestuurders. Ik hanteer tegelijkertijd het uitgangspunt dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen.

 • Vraag 3
  Kunt u uitsluiten dat leden van de FIFA kiescommissie tijdens bezoeken aan ons land op geen enkele wijze de schijn hebben gewekt open te staan voor oneerbare voorstellen richting de Nederlands/Belgische organisatie?

  Tijdens de ontvangst van de FIFA delegatie afgelopen zomer heeft mijn voorganger geen enkel signaal ontvangen van mogelijke oneerbare voorstellen.

 • Vraag 4
  Kan, na deze shockerende berichtgeving ten aanzien van de betrouwbaarheid van het «bidding» process', nog steeds worden gesteld dat u vertrouwen heeft in een goede afloop van het Nederlandse bid?

  Ik acht deze berichtgeving niet van invloed op de uitkomst van het «bidding proces». Ik heb er vertrouwen in dat de FIFA orde op zaken stelt als daarvoor aanleiding is. Verder, ben ik ervan overtuigd dat Nederland en België een fantastisch WK kunnen organiseren in 2018 of 2022.

 • Vraag 5
  Heeft u al contact opgenomen met de FIFA om opheldering over de positie van de Nederlandse kandidatuur te verkrijgen? Zo ja, wat was het antwoord van de FIFA? Zo nee, wanneer bent u van plan dit alsnog te gaan doen?

  Nee, net zoals de andere kandidaten moeten we de verkiezing van 2 december 2010 afwachten.

 • Vraag 6
  Welke conclusies zullen door u aan deze affaire worden verbonden?

  Geen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z15129
Volledige titel: Vragen van het lid Sharpe (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vermeende corruptie bij de FIFA (ingezonden 22 oktober 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-414
Volledige titel: Vragen van het lid Sharpe (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vermeende corruptie bij de FIFA (ingezonden 22 oktober 2010).