Kamervraag 2010Z14860

De voortdurende gevangenschap van de Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo

Ingediend 15 oktober 2010
Beantwoord 11 november 2010 (na 27 dagen)
Indiener Wim Kortenoeven (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z14860.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-423.html
1. Financial Times, «Beijing denounces Nobel for Liu Xiaobo» 8 oktober 2010.
2. NRC Handelsblad, «Liu Xiaobo draagt Nobelprijs op aan slachtoffers Tiananmen», 11 oktober 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het artikel van Geoff Dyer: «Beijing denounces Nobel for Liu Xiaobo»1 en het nieuwsbericht «Liu Xiaobo draagt Nobelprijs op aan slachtoffers Tiananmen»?2

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de Chinese regering heeft verklaard dat het «een obsceniteit» is dat aan de Chinese mensenrechtenactivist Liu Xiaobo de Nobelprijs voor de Vrede werd toegekend en dat Xiaobo «een misdadiger» is die zijn straf moet uitzitten? Zo ja, hoe beoordeelt u die Chinese verklaring?

  De Chinese regering heeft niet verklaard dat de toekenning van de Nobelprijs aan de heer Liu een obsceniteit is. De term die in de officiële Chinese woordvoering is gebruikt laat zich vertalen als «blasfemie». De Chinese autoriteiten kwalificeren de heer Liu inderdaad als een misdadiger, omdat hij op 25 december 2009 door een Chinese rechter schuldig is bevonden aan het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht.
  Nederland en de EU distantiëren zich van dergelijke kwalificaties en beschouwen de heer Liu als een mensenrechtenverdediger.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u, met het oog op de bilaterale en de Europese «mensenrechtendialoog» met China, de constatering van Geoff Dyer: «Pressure from Beijing has successfully downgraded the importance of human rights in diplomatic discussions with China»?

  Ik onderschrijf de stelling van de heer Dyer niet. Nederland en de EU hebben in het verleden geregeld bij de Chinese autoriteiten aandacht gevraagd voor de mensenrechtensituatie in China en zullen dat met kracht blijven doen op verschillende niveaus en bij verschillende gelegenheden.

 • Vraag 4
  Bent u bereid de Chinese regering te verzoeken Liu Xiaobo onmiddellijk in vrijheid te stellen en het huisarrest van zijn echtgenote Liu Xia op te heffen?

  Ja. Nederland en de EU hebben sinds december 2008 bij herhaling aangedrongen op de vrijlating van Liu Xiaobo en aandacht gevraagd voor de situatie van zijn vrouw Liu Xia, en blijven dat doen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z14860
Volledige titel: Vragen van het lid Kortenoeven (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de voortdurende gevangenschap van de Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo (ingezonden 15 oktober 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-423
Volledige titel: Vragen van het lid Kortenoeven (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de voortdurende gevangenschap van de Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo (ingezonden 15 oktober 2010).