Kamervraag 2010Z11781

Het artikel "Eurlings houdt EU-brief over aswolk achter"

Ingediend 20 augustus 2010
Beantwoord 7 september 2010 (na 18 dagen)
Indiener Farshad Bashir (SP)
Beantwoord door Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen luchtvaart verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11781.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3270.html
1. NRC Handelsblad, 18 augustus 2010 «Eurlings houdt EU-brief over aswolk achter» http://www.nrc.nl/economie/article2604147.ece/Eurlings_houdt_EU-brief_over_aswolk_achter
 • Vraag 1
  Is het waar dat Eurocommissaris Kallas op 30 juni 2010 onder andere aan u een brief1 gezonden heeft waarin staat dat vliegtuigpassagiers, die in april werden gedupeerd door de IJslandse aswolk, recht hebben op volledige compensatie overeenkomstig Europese Verordening 261/2004 en dat deze regels dienen te worden toepast in de hele Europese Unie, op uniforme en harmonieuze wijze?

  Nee, ik ken geen brief van Eurocommissaris Kallas van 30 juni 2010.

 • Vraag 2
  Is het waar dat u deze brief achter hebt gehouden? Zo ja, waarom? Zo niet, hoe kan het dat KLM nog steeds wacht op een Europees standpunt?

  Nee, ik heb geen brief achtergehouden. Op 23 juni 2010 heb ik uw Kamer toegezegd deze binnen twee maanden te informeren over de Europese aanpak van de passagiersrechten in verband met de aswolkproblematiek. Dat heb ik gedaan bij brief van 23 augustus 2010 (kamerstuk 21 501-33, nr. 287).

 • Vraag 3
  Kunt u een afschrift van deze brief per omgaande aan de Kamer zenden?

  Zie het antwoord op vraag 1 en 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11781
Volledige titel: Vragen van het lid Bashir (SP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het artikel «Eurlings houdt EU-brief over aswolk achter» (ingezonden 20 augustus 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3270
Volledige titel: Vragen van het lid Bashir (SP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het artikel «Eurlings houdt EU-brief over aswolk achter» (ingezonden 20 augustus 2010).