Kamervraag 2010Z11587

Het horen van een journalist als verdachte van opruiing en bedreiging

Ingediend 13 augustus 2010
Beantwoord 28 september 2010 (na 46 dagen)
Indiener Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11587.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-66.html
1. Nu.nl, 11 augustus 2010.
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het artikel «Blogger ook beschuldigd van haatzaaien om tweet»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de indat artikel genoemde journalist wordt verdacht van zowel bedreiging als haatzaaien?

  Nee, het Openbaar Ministerie en de politie hebben gezamenlijk een persbericht uitgebracht waarin vermeld is dat de verdenking tegen de journalist bedreiging en opruiing betreft.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat uit de context overduidelijk blijkt dat de journalist niet zelf een bedreiging uitte maar simpelweg een dreigement van een ander als nieuwswaardig signaleerde? Zo nee, waarom niet?

  Het betreft hier een lopend strafrechtelijk onderzoek. Het is daarom niet aan mij om over de eventuele strafwaardigheid van het handelen van de verdachte een oordeel te hebben. Het OM zal de zaak beoordelen en daarna een vervolgingsbeslissing nemen.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het journalisten vrij staat te berichten over het feit dat dit soort bedreigingen aan het adres van politici gewoon op internet te vinden zijn, ook als ze daarbij de bedreiging citeren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen?

  Ja, mits de journalist zich daarbij aan de grenzen van de wet houdt (zie ook mijn antwoorden op de vragen van het lid Van der Ham van uw Kamer, TK, vergaderjaar 2008–2009, Aanhangsel Handelingen 3406). Of dat in het onderhavige geval zo is, wordt thans beoordeeld door het OM. Zie hieromtrent mijn antwoord op vraag 2 van het lid Van der Ham (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 65).

 • Mededeling - 3 september 2010

  Hierbij bericht ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat de schriftelijke vragen van het lid Hennis-Plasschaert (VVD) van uw Kamer over het horen van een journalist als verdachte van opruiing en bedreiging (ingezonden 13 augustus 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11587
Volledige titel: Vragen van het lid Hennis-Plasschaert (VVD) aan de minister van Justitie over het horen van een journalist als verdachte van opruiing en bedreiging (ingezonden 13 augustus 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-66
Volledige titel: Vragen van het lid Hennis-Plasschaert (VVD) aan de minister van Justitie over het horen van een journalist als verdachte van opruiing en bedreiging (ingezonden 13 augustus 2010).