Kamervraag 2010Z11562

Nieuwbouwplannen voor gesloten jeugdzorg

Ingediend 12 augustus 2010
Beantwoord 15 september 2010 (na 34 dagen)
Indieners Nine Kooiman (SP), Sharon Gesthuizen (SP)
Beantwoord door André Rouvoet (viceminister-president , minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen jongeren zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11562.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3343.html
  • Vraag 1
    Is het waar dat inmiddels definitief toestemming is gegeven voor de ontwikkeling van nieuwbouw voor gesloten jeugdzorg in Rotterdam Charlois, die zal gaan dienen als voorloper van de te bouwen permanente voorziening in Maassluis? Zo nee, wat is dan precies de stand van zaken? Zo ja, waarom is hier spoed achter gezet?

    Gegeven de behoefte aan een locatie op korte termijn voor gesloten jeugdzorg voor jeugdigen in de regio Zuidwest met een machtiging gesloten jeugdzorg vestigt Avenier in het najaar van 2010 in Rotterdam een tijdelijke voorziening voor 48 plekken gesloten jeugdzorg in een bestaande zorgvoorziening. Er is geen sprake van nieuwbouw, zoals in de vraag wordt gesteld.

  • Vraag 2
    Had het niet in de rede gelegen de hierover op 6 juli 2010 gestelde Kamervragen eerst te beantwoorden? Bent u bereid deze series vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden?

    De beantwoording van deze twee aanvullende vragen ontvangt u gelijktijdig met de antwoorden op de eerdere vragen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11562
Volledige titel: Vragen van de leden Gesthuizen en Kooiman (beiden SP) aan de ministers van Justitie en voor Jeugd en Gezin over nieuwbouwplannen voor gesloten jeugdzorg (ingezonden 12 augustus 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3343
Volledige titel: Vragen van de leden Gesthuizen en Kooiman (beiden SP) aan de ministers van Justitie en voor Jeugd en Gezin over nieuwbouwplannen voor gesloten jeugdzorg (ingezonden 12 augustus 2010).