Kamervraag 2010Z10543

Het opzetten van een sociaal netwerk door Europees commissaris Kroes

Ingediend 5 juli 2010
Beantwoord 6 juli 2010 (na 1 dagen)
Indiener Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door Harry van Bommel (SP)
Onderwerpen europese zaken internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10543.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2811.html
1. http://www.medianed.com/2010/07/02/neelie-kroes-lanceert-sociaal-netwerk-me-eu/
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het door Europees Commissaris Kroes gestarte sociale digitale netwerk «Me & EU»?1
 • Vraag 2
  Waarom is op de betreffende website onduidelijk dat het een initiatief van de Europese Commissie betreft? Deelt u de mening dat dit voor iedere bezoeker duidelijk hoort te zijn?
 • Vraag 3
  Is u bekend wat de totale kosten zijn van de lancering van deze website en de toekomstige onderhoudskosten?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat «Me & EU» zich qua functionaliteit weinig onderscheidt van andere sociale netwerken als Facebook en Hyves? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven aan welke behoefte hiermee wordt geprobeerd te voldoen, afgezien van het verhogen van de zichtbaarheid van de desbetreffende Europees Commissaris?
 • Vraag 5
  Is er naar uw mening sprake van eerlijke concurrentie met commerciële sociale netwerksites aangezien «Me & EU» is gecreëerd met belastinggeld? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten? Zo nee, hoe zou Europees Commissaris Almunia van Mededinging een klacht hierover van bedrijven onpartijdig kunnen behandelen, aangezien het om de eigen organisatie gaat?
 • Vraag 6
  Wat is het gehoopte bereik van deze netwerksite en wanneer is een evaluatiemoment van dit initiatief gepland? Kan het netwerk bij onvoldoende belangstelling tussentijds worden beëindigd? Indien niet is voorzien in een evaluatiemoment, bent u dan bereid daar spoedig op aan te dringen? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10543
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken over het opzetten van een sociaal netwerk door Europees Commissaris Kroes (ingezonden 5 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2811
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken over het opzetten van een sociaal netwerk door Europees Commissaris Kroes (ingezonden 5 juli 2010).