Kamervraag 2010Z10231

1. Bits of Freedom, 28 juni 2010
 • Vraag 1
  Is het waar dat u met providers heeft afgesproken alleen websites te filteren uit landen waarmee Nederland geen afspraken heeft gemaakt over rechtshulp?1
 • Vraag 2
  Is het waar dat op de zogenaamde zwarte lijst, die Nederlandse providers gaan gebruiken, websites uit slechts enkele landen voorkomen, te weten Thailand, Japan en Zuid-Korea?
 • Vraag 3
  Hoeveel sites staan bij de start van de ingebruikneming van het internetfilter op de zwarte lijst?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het verbergen van gruwelijke misdaden achter een filter de problematiek als zodanig niet oplost? Is het de bedoeling dat dit aantal sites zal afnemen? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen om dit te realiseren? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Welke concrete maatregelen heeft u genomen om ervoor te zorgen dat Thailand, Japan en Zuid-Korea de Convention on Cybercrime en/of de United Nations Convention against Transnationale OrganizedCrime ratificeren?
 • Vraag 6
  Welke concrete maatregelen heeft u tot op heden genomen om ervoor te zorgen dat de sites, die in Thailand, Japan en Zuid-Korea worden gehost, van het web worden gehaald?
 • Vraag 7
  Bent u van mening dat Nederland er alles aan doet om dergelijk materiaal te verwijderen? Zo ja, op welke wijze?
 • Mededeling - 15 juli 2010

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Hennis-Plasschaert en Teeven (beiden VVD) van uw Kamer over Internetfilters (ingezonden 30 juni 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10231
Volledige titel: Vragen van de leden Hennis-Plasschaert en Teeven (beiden VVD) aan de minister van Justitie over internetfilters (ingezonden 30 juni 2010).