Kamervraag 2010Z10225

Het bericht "Luxekantoor koopje voor moslimclub"

Ingediend 30 juni 2010
Beantwoord 11 augustus 2010 (na 42 dagen)
Indiener Sietse Fritsma (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen huisvesting organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10225.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3055.html
1. De Telegraaf, 29 juni 2010 http://www.telegraaf.nl/binnenland/7065866/__Luxekantoor_koopje_voor_moslimclub__.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Luxekantoor koopje voor moslimclub»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de historische Montelbaanstoren door het Amsterdamse stadsdeel Centrum voor een symbolisch bedrag aan de stichting Secret Garden wordt verhuurd? Zo ja, welk bedrag aan huur betaalt deze organisatie maandelijks voor dit pand?

  Nee. Navraag bij het Amsterdamse stadsdeel Centrum leert dat er geen sprake is van een symbolische huur. De stichting Secret Garden betaalt een huur van € 1426,25 per maand incl. BTW voor de Montelbaanstoren. Dit is per jaar € 17 115,00 voor een gebruiksoppervlakte van 165 m2. De prijs per vierkante meter kom daarmee uit op € 104,00. Dit is ook de prijs die in december 2009 is bepaald aan de hand van een taxatie van een makelaarskantoor. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat er gebruiksbeperkingen rusten op het gebouw. Zo is bijvoorbeeld 65 m2 alleen geschikt voor opslag en archief.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de genoemde stichting op kosten van de Amsterdamse belastingbetaler wordt gehuisvest, nota bene in de duurste kantoorruimte van de stad? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Blijkens het verkregen ambtsbericht van het Amsterdamse stadsdeel Centrum is hierbij geen sprake van een onwenselijke huurconstructie. De exploitatie van de Montelbaanstoren is volgens het stadsdeel Centrum kostendekkend.

 • Vraag 4
  Bent u bereid de gemeente Amsterdam tot de orde te roepen en op te dragen af te zien van deze zeer onwenselijke huurconstructie en de Montelbaanstoren te verhuren aan een huurder die de verschuldigde huur zelf kan opbrengen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u tevens bereid paal en perk te stellen aan het verstrekken van dergelijke buitensporige vormen van overheidssteun door lagere overheden aan organisaties als de genoemde stichting en te eisen dat dergelijke organisaties voortaan hun eigen broek op houden? Zo nee, waarom niet?

  Zoals uit mijn antwoord op vraag 2 blijkt, is bij de verhuur van de Montelbaanstoren aan Secret Garden geen sprake van overheidssteun.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10225
Volledige titel: Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht «Luxekantoor koopje voor moslimclub» (ingezonden 30 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3055
Volledige titel: Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht «Luxekantoor koopje voor moslimclub» (ingezonden 30 juni 2010).