Kamervraag 2010Z09956

Ongewenste verkoop aan de deur

Ingediend 25 juni 2010
Indiener Sharon Gesthuizen (GL)
Onderwerpen economie handel
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09956.html
1. ConsuWijzer, 22 maart 2010: «Consumentenautoriteit start campagne colportage»
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht van de Consumentenautoriteit dat meer dan drie miljoen Nederlanders te maken krijgen met verkoop aan de deur die zij als agressief of misleidend ervaren, en dat de gemiddelde schade 35 euro per persoon, dus in totaal meer dan 100 miljoen euro bedraagt?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het absoluut ontoelaatbaar is dat zoveel Nederlanders voor zo’n groot bedrag aan schade leiden door ongewenste agressieve en misleidende verkoop aan de deur?
 • Vraag 3
  Deelt u bovendien de mening dat bij colportage, in vergelijking met telemarketing, de mogelijkheden voor controle op agressieve verkoop kleiner is omdat bij verkoop aan de deur bijvoorbeeld geen gesprekken worden opgenomen, er geen belbestand is dat gecontroleerd kan worden en de werknemers niet onder directe supervisie staan?
 • Vraag 4
  Zou u willen nagaan welke trend zichtbaar is in de verkoop aan de deur? Is het waar dat zowel vaker verkocht wordt aan de deur als dat de verkoopmethoden agressiever worden, nu de mogelijkheden voor telefonische verkoop verkleind zijn vanwege het «Bel-me-niet»-register?
 • Vraag 5
  Welke maatregelen bent u bereid te ondernemen om ongewenste, misleidende en agressieve verkoop aan de deur tegen te gaan?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09956
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Economische Zaken over ongewenste verkoop aan de deur (ingezonden 25 juni 2010).