Kamervraag 2010Z09935

Verpleegkundig specialisten

Ingediend 25 juni 2010
Indiener Halbe Zijlstra (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09935.html
1. Skipr, 23 juni 2010
2. BIG: Beroepen individuele gezondheidszorg
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Ziekenhuizen zetten uit schrik rem op taakherschikking»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat ziekenhuizen stoppen met het inzetten van verpleegkundig specialisten?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de bij de Kamer voorliggende wijziging van de Wet BIG2 de geconstateerde problematiek niet volledig zal oplossen doordat daarin alleen wordt geregeld dat verpleegkundig specialisten voorbehouden handelingen mogen verrichten? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Welke aanvullende maatregelen gaat u treffen om te voorkomen dat ziekenhuizen daadwerkelijk stoppen met de inzet van verpleegkundig specialisten?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het rechtstreeks contracteren van verpleegkundigen, zoals verpleegkundig specialisten, een goede oplossing is voor het geschetste tariefprobleem? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om dit mogelijk te maken?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09935
Volledige titel: Vragen van het lid Zijlstra (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over verpleegkundig specialisten (ingezonden 25 juni 2010).