Kamervraag 2010Z09446

Het bericht dat de politie discrimineert in een personeelsadvertentie

Ingediend 16 juni 2010
Beantwoord 30 juni 2010 (na 14 dagen)
Indiener Hero Brinkman (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09446.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2780.html
1. NRC Handelsblad, 15 juni 2010
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Politie discrimineert in personeelsadvertentie?»1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u van het feit dat de politie Groningen in een personeelsadvertentie een functie exclusief opengesteld heeft voor «vrouwelijke kandidaten met een allochtone achtergrond» en autochtone mannen niet hoeven te solliciteren op de functie Divisiechef Beheersondersteuning Drenthe, Fryslân en Groningen?

  Dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de regionale politiekorpsen Drenthe, Fryslân en Groningen.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat hier sprake is van pure discriminatie van de autochtone man en dat er altijd moet worden gekozen voor de kandidaat met de meeste kwaliteit, ongeacht geslacht of afkomst?

  Ik acht het onwenselijk is om personen op grond van geslacht, afkomst of religie uit te sluiten. De kwaliteit van politiepersoneel staat altijd centraal bij het werven van kandidaten: van mannen en vrouwen, allochtonen en autochtonen. Ik heb waardering voor het feit dat de korpsen Drenthe, Fryslân en Groningen een actief diversiteitsbeleid voeren en daarbij ook kritisch kijken naar de samenstelling van managementteams. Echter hierbij moet wel adequaat rekening worden gehouden met de vigerende wetgeving.

 • Vraag 4
  Is het waar dat dit wervingsbeleid met u is afgesproken? Betekent dit dat u toestemming heeft verleend voor dit abjecte wervingsbeleid, dat zelfs door de Commissie Gelijke Behandeling is bekritiseerd?

  Het opstellen van de vacaturetekst is in dit geval de verantwoordelijkheid van het korps.
  Ik constateer evenwel in het debat een misvatting tussen enerzijds gelijke behandeling en anderzijds het diversiteitsbeleid.

 • Vraag 5
  Bent u bereid het korps te benaderen zodat deze vacature voor iedereen opengesteld gaat worden? Zo nee, waarom niet?

  Het is onwenselijk dat personen worden uitgesloten op basis van afkomst of geslacht. De Korpsbeheerders van de betreffende regiokorpsen hebben inmiddels laten weten dat zij de vacature op zodanige wijze opnieuw open zullen stellen dat adequaat rekening wordt gehouden met de vigerende wetgeving.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09446
Volledige titel: Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de politie discrimineert in een personeelsadvertentie (ingezonden 16 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2780
Volledige titel: Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de politie discrimineert in een personeelsadvertentie (ingezonden 16 juni 2010).