Kamervraag 2010Z09437

Het verkopen en niet accepteren van EU-regiotickets door NS

Ingediend 16 juni 2010
Beantwoord 8 maart 2011 (na 265 dagen)
Indiener Ernst Cramer (CU)
Beantwoord door
Onderwerpen spoor verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09437.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1695.html
1. Kamerstuk 32 351.
 • Vraag 1
  Welke stappen heeft u inmiddels gezet naar aanleiding van de aanbeveling uit de initiatiefnota «De Grenzen voorbij»1 om te komen tot grensoverschrijdende tariefsystemen?

  Er is frequent overleg met regio Aken en Vlaanderen, waar alle Nederlandse grensregio’s een open invitatie voor hebben. Doel van dat overleg is te komen tot een oplossing voor grensoverschrijdende verbindingen. Zie verder de tekst in de kamerbrief over grensoverschrijdend spoorvervoer onder bijlage 1 Verkoop van internationale treintickets – chipkaart (kenmerk IenM/BSK-2011/10130).

 • Vraag 2
  Bent u ermee bekend dat NS EU-regiotickets verkoopt?

  Ja.

 • Vraag 3
  Is het waar dat dit ticket in de EU-regio Maas-Rijn wordt geaccepteerd in alle bussen en treinen in Duitsland en in alle bus- en bijna alle treinlijnen in België en op alle buslijnen van VEOLIA en in de VEOLIA–trein Maastricht–Heerlen–Kerkrade?

  Nee, het Euregioticket wordt wel geaccepteerd op alle bussen maar niet op alle treinen in de regio Maas Rijn. In Duitsland is het ticket op het spoor geaccepteerd op alle regionale diensten, in Nederland en België alleen op vrijgegeven (regionale en grensoverschrijdende) trajecten.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven waarom NS zelf weigert het EU-regioticket te accepteren?

  Het Euregioticket wordt door NS geaccepteerd op het regionale grensoverschrijdende traject Maastricht-Maastricht Randwijck en daarnaast ook bij haar onderaannemers: NMBS (Maastricht–Eijsden grens) en DB (Heerlen–Aachen). NS wil voor reizigers eenduidigheid en transparantie waar een treinkaartje geldig is. Bij uitbreiding van regionale vervoerbewijzen op hoofdrailnettrajecten wordt het minder duidelijk voor reizigers waar de vervoerbewijzen wel en niet geldig zijn.

 • Vraag 5
  Is het waar dat alle vervoerders de inkomsten van de verkoop van de EU-regiotickets zelf mogen houden en dat NS dus verdient aan de verkoop van tickets waarvoor alleen andere vervoerders kosten maken?

  Het is waar dat alle vervoerders de inkomsten zelf mogen houden. Deze pragmatische afspraak is bij invoering van het ticket gemaakt om extra kosten voor een duur verdelingsmodel uit te sparen. Ik ga ervan uit dat wanneer de betrokken vervoerders bij het Euregioticket tot een herverdeling van de inkomsten willen komen, zij daar onderling uitkomen.

 • Vraag 6
  Welke middelen heeft u om NS te verplichten om mee te doen aan het project EU-regio-tarief?

  De Wet personenvervoer 2000 en de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet bieden geen mogelijkheid de NS te verplichten het Euregioticket te accepteren.

 • Mededeling - 14 oktober 2010

  De beantwoording van de vragen van het voormalig lid Cramer (CU) over de acceptatie van het Euregioticket door NS vergt nog enige tijd. De reden hiervoor is dat het overleg met NS over acceptatie van het Euregioticket op het Hoofdrailnet nog gaande is. Ik verwacht dat de vragen uiterlijk eind oktober van dit jaar beantwoord zullen zijn.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09437
Volledige titel: Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het verkopen en niet accepteren van EU-regiotickets door NS (ingezonden 16 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1695
Volledige titel: Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het verkopen en niet accepteren van EU-regiotickets door NS (ingezonden 16 juni 2010).