Kamervraag 2010Z09350

De mogelijkheden van het Pieter Baan Centrum bedreigde verdachten te onderzoeken

Ingediend 14 juni 2010
Beantwoord 2 juli 2010 (na 18 dagen)
Indiener Krista van Velzen (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09350.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2790.html
1. Algemeen Dagblad, 11 juni 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Sander V. dreigt tbs te ontlopen»?1 Is het waar dat de betreffende verdachte niet in het Pieter Baan Centrum kan worden onderzocht, omdat zijn veiligheid in deze kliniek niet kan worden gewaarborgd?

  Ik heb kennisgenomen van het artikel. Het NIFP voert een zogenaamd voorgeleidingsconsult uit dat resulteert in een advies aan de rechter-commissaris over het type onderzoek. Het consult in casu gaf geen indicatie voor opname van de verdachte in het Pieter Baan Centrum. De rechter-commissaris heeft besloten tot een ambulant onderzoek, waarbij de verdachte wordt onderzocht door een psychiater, een psycholoog en een milieuonderzoeker. Indien de rechter-commissaris had besloten tot een klinisch onderzoek, dan had de verdachte kunnen worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). In het PBC zijn voldoende mogelijkheden om de veiligheid van verdachten te garanderen.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat iedere verdachte moet kunnen worden onderzocht wanneer daar aanleiding voor is, ook wanneer er mogelijk sprake zal zijn van agressie jegens de verdachte?

  Ja. Zie het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 3
  Waarom kunnen er in het Pieter Baan Centrum niet voldoende veiligheidswaarborgen worden getroffen om de veiligheid van verdachten te waarborgen?

  Zie het antwoord op vraag 1. In het Pieter Baan Centrum kunnen verdachten klinisch worden onderzocht, ook als die worden bedreigd.

 • Vraag 4
  Welke alternatieven zijn er voor onderzoek door het Pieter Baan Centrum, waarbij verdachten ook goed kunnen worden geobserveerd en er voldoende duidelijkheid komt te bestaan over de psychische gesteldheid van de verdachte?

  Naast opname in het Pieter Baan Centrum voor klinische observatie kan ook worden gekozen voor een ambulant traject, waarbij de rapporteurs de verdachte enkele malen bezoeken en daarover rapport uitbrengen. De keuze voor de wijze van observeren is aan de rechter-commissaris.

 • Vraag 5
  Kunt u garanderen dat in het belang van het onderzoek alle noodzakelijk geachte onderzoeken ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden?

  Ja. De veiligheid van verdachten dient te allen tijde te worden gewaarborgd en mag geen reden zijn om af te zien van onderzoek dat noodzakelijk wordt geacht.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09350
Volledige titel: Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Justitie over de mogelijkheden van het Pieter Baan Centrum bedreigde verdachten te onderzoeken (ingezonden 14 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2790
Volledige titel: Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Justitie over de mogelijkheden van het Pieter Baan Centrum bedreigde verdachten te onderzoeken (ingezonden 14 juni 2010).