Kamervraag 2010Z09187

De illegale hondensmokkel uit het Oostblok

Ingediend 8 juni 2010
Indiener Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09187.html
1. SBS6, Undercover in Nederland (videofragment)
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de uitzending van «Undercover in Nederland» van 6 juni 2010, waarin de malafide hondenhandel in Nederland belicht wordt?1
 • Vraag 2
  Acht u het toelaatbaar dat Nederland een spin in het web is van de illegale hondensmokkel? Zo ja, waarom? Zo nee, op welke wijze wilt u hiertegen optreden?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de misstanden in de hondenhandel, zoals getoond in de uitzending van «Undercover in Nederland", de noodzaak onderstrepen van een effectievere handhaving? Zo ja, kunt u aangeven welke stappen u gaat ondernemen, naast het al bestaande plan van aanpak, om deze handel daadwerkelijk te gaan bestrijden? Zo nee, hoe verklaart u dan de beelden in de uitzending waarin één handelaar aangeeft 150 puppies per week illegaal te verhandelen?
 • Vraag 4
  Kunt u inzicht geven in de doelstellingen van het in 2009 opgestelde plan van aanpak en hoeveel handelaren er hierdoor reeds zijn opgespoord? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de getoonde illegale hondenhandelaar de bevoegdheid moet worden ontnomen om honden te houden? Zo ja, op welke wijze maakt u hier werk van? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Kunt u aangeven welke andere stappen zullen worden ondernomen om de malafide hondenhandelaar aan te pakken?
 • Mededeling - 24 juni 2010

  Hierbij bericht ik u, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat de schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over de illegale hondensmokkel uit het Oostblok (ingezonden 8 juni 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09187
Volledige titel: Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Justitie en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de illegale hondensmokkel uit het Oostblok (ingezonden 8 juni 2010).