Kamervraag 2010Z08683

De deal tussen de vereniging SBPVH en de stichting OPTAS

Ingediend 21 mei 2010
Beantwoord 30 juni 2010 (na 40 dagen)
Indiener Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
Onderwerpen economie overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z08683.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2773.html
1. www.havenpensioen.nl
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de deal tussen de vereniging Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven (SBPVH) en de stichting OPTAS, waarin de laatste maar liefst € 500 miljoen overmaakt aan de eerste?1

  Ik ben verheugd dat er een oplossing is in het al jaren slepende conflict over zeggenschap van pensioengeld van de werknemers in de vervoer- en havenbedrijven tussen de vereniging Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven (SBPVH) en de stichting OPTAS. Zoals ik eerder in mijn brief van 10 december 2007 Kamerstukken II 2007/08, 28 294, nr. 32) heb aangegeven is er steeds binnen de grenzen van de wet gehandeld. Ik heb derhalve geen oordeel over de gewijzigde opstelling van de stichting Optas en zie ook geen reden voor een publiekelijke reactie aan de stichting Optas. Ik begrijp dat AEGON nog altijd in gesprek is met SBPVH. Uiteraard zie ik het liefst dat Aegon en SBPVH hun geschil in onderling overleg oplossen. Mocht dit niet het gewenste resultaat leiden, dan ben ik bereid, waar zulks nuttig zou kunnen blijken te zijn, dit te bevorderen.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de stichting OPTAS door dit bedrag over te maken impliciet toegeeft dat zij nooit over het geld van de havenarbeiders had mogen beschikken?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Juicht u het toe dat de stichting OPTAS tot inkeer gekomen is en wilt u ze dat ook publiekelijk meedelen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Constaterende dat in een eerder stadium een bemiddelingspoging tussen de stichting OPTAS, Aegon en de SBPVH niet tot een goed einde is gekomen, bent u bereid, nu er een akkoord ligt tussen SBPVH en de stichting OPTAS, te onderzoeken of er ook een vergelijkbaar akkoord kan komen tussen Aegon en SBPVH?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Wat is volgens u de onderliggende reden dat Aegon tot nu toe niet tot een vergelijk gekomen is met enig andere partij? Bent u bereid die vraag voor te leggen aan Aegon?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z08683
Volledige titel: Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de deal tussen de vereniging SBPVH en de stichting OPTAS (ingezonden 21 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2773
Volledige titel: Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de deal tussen de vereniging SBPVH en de stichting OPTAS (ingezonden 21 mei 2010).