Kamervraag 2010Z07999

De gang van zaken rond de vuurwerkramp in Enschede

Ingediend 11 mei 2010
Indiener Fred Teeven (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid rampen recht rechtspraak
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07999.html
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het onderzoek door RTV Oost en Tubantia naar de oorzaak van de Enschedese vuurwerkramp?1 Zo ja, herinnert u zich mijn vragen en de beantwoording daarvan over een mogelijke doofpotaffaire rondom de vuurwerkramp in Enschede?2
 • Vraag 2
  Bent u op de hoogte gesteld van het feit dat het Openbaar Ministerie (OM) in Almelo het noodzakelijk vindt nieuwe getuigen alsnog te gaan horen? Hoe verhoudt zich dat tot de beantwoording van bovengenoemde Kamervragen?
 • Vraag 3
  Hoe is het mogelijk dat binnen het eerder ingestelde Rijksrechercheonderzoek naar de werkzaamheden van het Tolteam op geen enkele wijze de feiten en omstandigheden naar voren zijn gekomen die thans door TV Oost boven water zijn gehaald?
 • Vraag 4
  Kunt u de Kamer informeren over de (nieuwe) onderzoeksresultaten met betrekking tot het onderzoek naar de vuurwerkramp?
 • Mededeling - 28 mei 2010

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Teeven (VVD) over de gang van zaken rond de vuurwerkramp in Enschede (ingezonden 11 mei 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07999
Volledige titel: Vragen van het lid Teeven (VVD) aan de minister van Justitie over de gang van zaken rond de vuurwerkramp in Enschede (ingezonden 11 mei 2010).