Kamervraag 2010Z07315

Het steekincident door een 49-jarige tbs'er waarbij een 61-jarige inwoonster van Boekel gewond is geraakt

Ingediend 22 april 2010
Beantwoord 21 mei 2010 (na 29 dagen)
Indiener Fred Teeven (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07315.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2528.html
1. De Telegraaf, 21 april 2010.
2. ANP nieuwsdienst, 20 april 2010.
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het artikel «Tbs’er steekt vrouw neer»1 en het bericht «Burgemeester Uden vreest onrust na steekpartij»2?

  Ja.

 • Vraag 2
  Was er voor de ter beschikking gestelde (tbs’er), met de status longstay, een machtiging tot verlof afgegeven? Zo ja, zijn de regels nauwkeurig gevolgd en is er bij de aanvraag aangegeven hoe de veiligheid van de samenleving werd gewaarborgd? Zo ja, hoe heeft dit ernstig voorval zich dan toch kunnen voltrekken?

  Zie voor het antwoord op deze vraag het antwoord op vraag 2 van het lid Joldersma (2010Z07267), ingezonden 22 april 2010.

 • Vraag 3
  Welke maatregelen gaat u nemen als uit het interne onderzoek blijkt dat de procedures niet juist zijn gevolgd?

  Deze vraag kan worden beantwoord nadat de uitkomsten van het toedrachtsonderzoek zijn besproken met alle betrokkenen. Ik wil nu niet vooruitlopen op eventuele maatregelen.

 • Vraag 4
  Wanneer en met welke frequentie wordt er overleg gepleegd door de tbs-kliniek De Corridor met de omliggende gemeenten? Wordt er bij deze overleggen ook besproken wanneer tbs’ers met verlof gaan? Zo nee, zou het volgens u niet logisch zijn, zodat de omliggende gemeenten eventueel veiligheidsmaatregelen kan treffen?

  De kliniek heeft regelmatig overleg met de gemeente Zeeland. Tijdens deze overleggen worden ook verlofbewegingen aan de orde gesteld. Gelet op de aard, doel en frequentie van de verloven is het niet mogelijk om in te gaan op de specifieke verlofuitoefening bij individuele longstay-patiënten.
  De veiligheid van de samenleving staat centraal bij de verlening van de verlofmachtiging. Hiertoe wordt de aanvraag inhoudelijk getoetst door het Adviescollege Verloftoetsing tbs. Indien uit de verlofaanvraag blijkt dat de veiligheid niet afdoende kan worden gewaarborgd door de kliniek, adviseert het Adviescollege geen verlof te verlenen.

 • Vraag 5
  Denkt u na over een schadevergoeding door de Nederlandse staat aan dit willekeurige slachtoffer?

  Zie voor het antwoord op deze vraag het antwoord op vraag 5 van het lid De Roon (2010Z07166), ingezonden 21 april 2010.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07315
Volledige titel: Vragen van het lid Teeven (VVD) aan de minister van Justitie over het steekincident door een 49-jarige tbs’er waarbij een 61-jarige inwoonster van Boekel gewond is geraakt (ingezonden 22 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2528
Volledige titel: Vragen van het lid Teeven (VVD) aan de minister van Justitie over het steekincident door een 49-jarige tbs’er waarbij een 61-jarige inwoonster van Boekel gewond is geraakt (ingezonden 22 april 2010).