Kamervraag 2010Z07166

Een tbs'er die tijdens verlof een vrouw neerstak

Ingediend 21 april 2010
Beantwoord 21 mei 2010 (na 30 dagen)
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07166.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2526.html
1. AD, 20 april 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Tbs’er steekt vrouw neer in Hema»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat deze ter beschikking gestelde (tbs’er) verbleef in een kliniek voor onbehandelbare tbs’ers (longstay)?

  Ja.

 • Vraag 3
  Hoe kan het dat een onbehandelbare tbs’er toestemming kreeg voor een op terugkeer in de samenleving voorbereidend verlof?

  Zie voor het antwoord op deze vraag het antwoord op vraag 2 van het lid Joldersma (2010Z07267), ingezonden 22 april 2010.

 • Vraag 4
  Wilt u verbieden dat onbehandelbare tbs’ers nog verlof kunnen krijgen? Zo nee, waarom niet?

  Naar aanleiding van het incident in Uden zijn alle verloven voor de tbs-gestelden van de betreffende kliniek opgeschort. Ik beraad mij nog op de noodzaak van generieke maatregelen. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 2 van het lid Joldersma.

 • Vraag 5
  Gaat u excuses en schadevergoeding aanbieden aan de vrouw die dankzij dit onzin-verlof werd neergestoken? Zo nee, waarom niet?

  Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan een financiële tegemoetkoming bieden aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf met ernstig letsel. Het gaat daarbij om een tegemoetkoming voor zowel de immateriële als de materiële schade. Slachtofferhulp Nederland wijst slachtoffers op deze mogelijkheid en ondersteunt hen zon odig bij het indienen van een aanvraag.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat de beveiliging van de samenleving veel beter gediend is met afschaffing van de terbeschikkingstelling en oplegging van zeer langdurige gevangenisstraffen aan gevaarlijke misdadigers? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Uit cijfers blijkt dat tbs-gestelden na beëindiging van hun behandeling minder vaak recidiveren dan gedetineerden die hun straf hebben uitgezeten. Bovendien blijkt dat, hoewel het aantal tbs-gestelden met een verlofmachtiging is toegenomen van 726 in 2005 naar 971 in 2009, het aantal ontvluchtingen en onttrekkingen in dezelfde periode is gedaald van 73 in 2005 naar 22 in 2009.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07166
Volledige titel: Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Justitie over een tbs’er die tijdens verlof een vrouw neerstak (ingezonden 21 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2526
Volledige titel: Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Justitie over een tbs’er die tijdens verlof een vrouw neerstak (ingezonden 21 april 2010).