Kamervraag 2010Z06952

Het bericht dat Israël de definitie van 'infiltranten' aanpast

Ingediend 19 april 2010
Indiener Atzo Nicolaï (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z06952.html
1. de Volkskrant, 13 april 2010.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel ««Draconische» legerorders Israël»?1
 • Vraag 2
  Kent u de aanpassingen aan de definitie van «infiltranten» in de legerorder uit 1969? Op wie was de oude definitie van toepassing en op wie de nieuwe definitie?
 • Vraag 3
  Welke gevolgen zullen deze aanpassingen hebben voor Palestijnen woonachtig op de Westelijke Jordaanoever, maar afkomstig uit de Gazastrook?
 • Vraag 4
  Welke gevolgen verwacht de regering van deze maatregelen voor de bevolking van de Westelijke Jordaanoever in het algemeen?
 • Vraag 5
  Hoe motiveert de Israëlische regering deze aanpassing?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z06952
Volledige titel: Vragen van het lid Nicolaï (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Israël de definitie van «infiltranten» aanpast (ingezonden 19 april 2010).