Kamerstuk 36488-14

Motie van het lid Van Kent over uitspreken dat de regering de koppeling tussen het minimumloon en de AOW nooit moet verbreken

Dossier: Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024)

Gepubliceerd: 14 maart 2024
Indiener(s): Bart van Kent (SP)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36488-14.html
ID: 36488-14

49,3 %
50,7 %

FVD

SP

Volt

PVV

DENK

PvdD

SGP

BBB

VVD

GroenLinks-PvdA

JA21

NSC

CDA

CU

D66


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN KENT

Voorgesteld 14 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden zekerheid verdienen en de regering de koppeling tussen het minimumloon en de AOW nooit moet verbreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent