Gepubliceerd: 15 februari 2023
Indiener(s): Peter Kwint (SP), Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36229-24.html
ID: 36229-24

30,0 %
70,0 %

Groep Van Haga

CU

PvdD

BIJ1

DENK

SP

D66

Fractie Den Haan

GL

CDA

PVV

Omtzigt

BBB

VVD

JA21

PvdA

Volt

SGP

FVD


Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN KWINT

Voorgesteld 15 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kosten van het levensonderhoud, energie en huisvesting sterk gestegen zijn, ook voor studenten;

constaterende dat de studenten bij het aangaan van de studielening geen duidelijke financiële prospectus hebben ontvangen met voorlichting over renterisico's, risicoprofielen en de precieze gevolgen voor het kunnen aanvragen van een hypotheek;

van mening dat het ongewenst is dat de verschillen groter worden tussen studenten met een studieschuld en studenten die dankzij rijke ouders geen lening hoefden aan te gaan;

verzoekt de regering de rente op studieleningen permanent op 0% vast te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Kwint