Kamerstuk 36173-4

Brief van de leden Nijboer, Alkaya, Van Raan en Gündogan inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Maatoug

Dossier: Voorstel van wet van de leden Nijboer, Alkaya, Van Raan, Gündogan en Maatoug houdende regels omtrent invoering van een vermogensbelasting (Wet vermogensbelasting 2024)


Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN NIJBOER, ALKAYA, VAN RAAN EN GÜNDOGAN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 augustus 2022

Hierbij delen wij u mede dat het lid Maatoug het bovengenoemd wetsvoorstel mede zal verdedigen.

Nijboer Alkaya Van Raan Gündogan