Gepubliceerd: 13 oktober 2022
Indiener(s): Ingrid Michon (VVD)
Onderwerpen: begroting financi├źn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36165-3.html
ID: 36165-3

Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 13 oktober 2022

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 23 september 2022 voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Bij brief van 11 oktober 2022 zijn ze door de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Primair en Voortgezet Onderwijs beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Michon-Derkzen

Adjunct-griffier van de commissie, Huls

1

Kunt u een overzicht geven van alle subsidies die beschikbaar zijn gesteld op de verschillende departementen in het kader van het herdenkingsjaar Slavernijverleden?

Het Ministerie van SZW heeft in totaal € 7 miljoen aan OCW beschikbaar gesteld vanuit de eigen middelen ten behoeve van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden (€ 4.170.000,– voor 2022, € 2.135.000,– voor 2023 en € 695.000,– voor 2024). OCW, als coördinerend ministerie voor het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, gebruikt deze middelen voor de organisatie van het Herdenkingsjaar. Naast de bijdrage van SZW aan OCW zijn er vanuit de verschillende departementen geen subsidies beschikbaar gesteld.

2

Kunt u toelichten waaraan de extra 3 miljoen euro, die aan de BIS is toegevoegd, besteed zal worden in het kader van het herdenkingsjaar Slavernijverleden?

Dit bedrag wordt besteed in het kader van de WAU (Werk aan Uitvoering), niet aan het Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

3

Wie zijn de begunstigden voor de extra 4 miljoen euro, die aan de subsidieregeling is toegevoegd, in het kader van het herdenkjaar Slavernijverleden?

De € 4 mln. is afgerond het bedrag dat door SZW in 2022 is overgeboekt voor de organisatie van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden (zie vraag 1: € 4.170.000,–).

Onder andere het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangen in 2022 en 2023 een deel van dit geld, waarmee zij twee subsidieregelingen vormgeven ten behoeve van maatschappelijke initiatieven in het kader van het Herdenkingsjaar. Daarnaast wordt naar alle waarschijnlijkheid een deel van dit bedrag verplicht aan een partij die de opening en sluiting van het Herdenkingsjaar zal organiseren.