Kamerstuk 36137-8

Motie van het lid Madlener over geen tolheffing op de Blankenburgverbinding en de ViA15

Dossier: Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische aanpassingen

Gepubliceerd: 19 januari 2023
Indiener(s): Barry Madlener (PVV)
Onderwerpen: verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36137-8.html
ID: 36137-8

28,0 %
70,7 %

Volt

VVD

PvdA

CDA

Omtzigt

Groep Van Haga

PVV

D66

FVD

BBB

JA21

SP

PvdD

GL

BIJ1

Fractie Den Haan

CU

SGP

DENK


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 19 januari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de weggebruikers wegenbelasting betalen om nieuwe wegen aan te leggen en te onderhouden;

overwegende dat het invoeren van tolheffing zorgt voor extra belastingdruk;

verzoekt de regering om geen tolheffing op de Blankenburgverbinding en de ViA15 in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener