Kamerstuk 35925-XII-6

Amendement van het lid Beckerman over het saneren van asbestdaken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 1 oktober 2021
Indiener(s): Sandra Beckerman
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XII-6.html
ID: 35925-XII-6

Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 1 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 25.000 (x € 1.000).

II

In artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 25.000 (x € 1.000).

Toelichting

Er is nog zo'n 80 miljoen vierkante meter aan asbestdaken die vaak niet of slecht geïsoleerd zijn. De voortgang in het saneren van asbestdaken stagneert terwijl al die daken vervangen kunnen worden door goed geïsoleerde daken al dan niet met zonnepanelen. Dat zou een milieuprobleem oplossen en de verduurzaming goed doen. De huidige Minister schuift het zo snel en veilig mogelijk verwijderen van de resterende asbestdaken in Nederland door naar het volgende kabinet.

Indiener wil de eerdere Subsidieregeling verwijdering Asbestdaken weer activeren en daar de komende vier jaar € 25 miljoen per jaar beschikbaar voor stellen om deze sanering en verduurzaming mogelijk te maken. De dekking bestaat uit het verlagen van het budget voor nieuwe autowegen en verbreding van bestaande wegen waar geen draagvlak voor is met € 100 miljoen, te weten € 25 miljoen per jaar. Daartoe wordt de bijdrage aan het mobiliteitsfonds verlaagd. Zie in dat verband ook het daartoe strekkende amendement van de indiener bij het begrotingswetsvoorstel voor het Mobiliteitsfonds (Kamerstukken 35 925, A).

Beckerman