Kamerstuk 35871-10

Motie van het lid Kuzu over onderzoek naar de sociale en maatschappelijke gevolgen van lange gevangenisstraffen voor veroordeelden

Dossier: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag)

Gepubliceerd: 20 april 2022
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35871-10.html
ID: 35871-10

78,5 %
21,5 %

D66

GL

Fractie Den Haan

JA21

Volt

PvdD

PvdA

FVD

PVV

VVD

BBB

SGP

Omtzigt

SP

CU

DENK

Groep Van Haga

CDA

BIJ1


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 20 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet straffen en beschermen op 1 juli 2021 in werking is getreden en dat hiermee de voorwaardelijke invrijheidstelling is beperkt tot maximaal twee jaar;

overwegende dat hiermee daders van zware misdrijven niet meer na twee derde van hun straf voorwaardelijk vrij kunnen komen;

verzoekt de regering om in het belang van de openbare veiligheid en goede zeden, middels een internationaal vergelijkend onderzoek, te onderzoeken welke sociale en maatschappelijke gevolgen lange gevangenisstraffen hebben voor veroordeelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu