Gepubliceerd: 11 juni 2021
Indiener(s): Martin Bosma (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-IIB-3.html
ID: 35850-IIB-3

Nr. 3 VERSLAG

Vastgesteld 11 juni 2021

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. De commissie acht hiermee de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De fungerend voorzitter van de commissie, Martin Bosma

Adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx