Kamerstuk 35845-17

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt

Dossier: Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024


96,7 %
3,3 %

FVD

VVD

GL

DENK

SGP

CU

Volt

BIJ1

Fractie Den Haan

JA21

SP

BBB

Groep Van Haga

PvdD

D66

PvdA

PVV

Omtzigt

CDA


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 13 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen heldere definities zijn van het bestaansminimum;

van mening dat het van groot belang is voor bestaanszekerheid en voor armoedebestrijding om te bepalen wat het bestaansminimum is voor verschillende groepen mensen (alleenstaanden, gezinnen met en zonder kinderen, studenten, mensen die opgenomen zijn in een Wlz-instelling), om daar vervolgens het beleid op te baseren;

verzoekt de regering samen met het Nibud een commissie in te stellen die normen voor het bestaansminimum – inclusief sociale participatie – vastlegt, inclusief welke toegankelijkheid tot welke voorziening daarvoor nodig is (zoals aanwezigheid van een betaalbare woning of reiskostenvergoeding woon-werkverkeer).

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Gijs van Dijk

Van der Plas

Pouw-Verweij

Stoffer

Van Baarle

Kwint

Maatoug

Teunissen

Gündoğan

Simons