Kamerstuk 35845-14

Motie van het lid Van Baarle over het wetsvoorstel intrekken en een andere dekking zoeken voor de verbetermaatregelen

Dossier: Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024

Gepubliceerd: 13 oktober 2021
Indiener(s): Stephan van Baarle (DENK)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35845-14.html
ID: 35845-14

48,7 %
51,3 %

D66

BIJ1

CDA

Groep Van Haga

SGP

JA21

Omtzigt

CU

BBB

DENK

PvdD

PVV

PvdA

Fractie Den Haan

Volt

FVD

GL

SP

VVD


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE

Voorgesteld 13 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om het wetsvoorstel «niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels 2024» in te trekken, en een andere dekking op te voeren voor de verbetermaatregelen ten behoeve van de uitvoeringsorganisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle