Kamerstuk 35845-13

Motie van het lid Kwint over de overheid zelf melding bij de SVB laten doen van de uithuisplaatsing van kinderen

Dossier: Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024

Gepubliceerd: 13 oktober 2021
Indiener(s): Peter Kwint
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35845-13.html
ID: 35845-13

85,3 %
14,7 %

BBB

PvdA

Volt

SP

SGP

Omtzigt

CU

PVV

CDA

VVD

Groep Van Haga

DENK

BIJ1

PvdD

D66

FVD

JA21

Fractie Den Haan

GL


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld 13 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouders binnen vier weken melding moeten doen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bij uithuisplaatsing van hun kind(eren);

overwegende dat bij een dergelijke zeer ingrijpende gebeurtenis ouders niet altijd in staat zijn zelf deze melding te maken, met alle financiële gevolgen van dien;

verzoekt de regering het mogelijk te maken dat bij uithuisplaatsingen van kinderen de overheid zelf de melding hiervan doet bij de SVB om ouders te ontlasten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint