Gepubliceerd: 13 oktober 2021
Indiener(s): Peter Kwint
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35845-12.html
ID: 35845-12

100,0 %
0,0 %

Omtzigt

PVV

CDA

D66

JA21

FVD

PvdD

VVD

CU

BBB

GL

Fractie Den Haan

BIJ1

DENK

Groep Van Haga

Volt

SP

PvdA

SGP


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld 13 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de standaardboete bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de helft van het bedrag is dat mensen te veel aan bijvoorbeeld kinderbijslag hebben ontvangen;

overwegende dat mensen nog dieper in de financiële problemen kunnen raken door de hoogte van deze boetes;

verzoekt de regering de hoogte van de standaardboete bij de SVB fors te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint