Kamerstuk 35845-11

Motie van het lid Kwint over niet indexeren van salarissen van Kamerleden en bewindspersonen

Dossier: Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024

Gepubliceerd: 13 oktober 2021
Indiener(s): Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35845-11.html
ID: 35845-11

36,0 %
64,0 %

BBB

CDA

Fractie Den Haan

Omtzigt

D66

VVD

Volt

PVV

SGP

SP

FVD

DENK

CU

JA21

PvdA

BIJ1

GL

Groep Van Haga

PvdD


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld 13 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is de kinderbijslag niet te indexeren in 2022, 2023 en deels over 2024 ten behoeve van het versterken van uitvoeringsorganisaties;

van mening dat zolang de kinderbijslag niet wordt geïndexeerd, het salaris van Kamerleden en bewindspersonen ook niet geïndexeerd mag worden;

spreekt uit het salaris van Kamerleden in 2022, 2023 en deels over 2024 niet te indexeren;

verzoekt het kabinet tevens het salaris van bewindspersonen in die periode niet te indexeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint