Kamerstuk 35833-23

Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Mohandis ter vervanging van nr. 10 over het kunnen opvangen in een pleeggezin van jongeren in een residentiƫle instelling die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

Dossier: Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

Gepubliceerd: 12 september 2022
Indiener(s): Mohammed Mohandis (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-23.html
ID: 35833-23
Origineel: 35833-10

48,7 %
51,3 %

Fractie Den Haan

DENK

CDA

GL

FVD

Groep Van Haga

VVD

SGP

JA21

SP

D66

BBB

PvdA

Omtzigt

PvdD

BIJ1

Volt

PVV

CU


Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN MOHANDIS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 12 september 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel A, onderdeel 1, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c, onderdeel 3°, komt te luiden:

  • 3°. de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt voor zover de te verlenen jeugdhulp uit jeugdhulp met verblijf bestaat, met dien verstande dat na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar de jeugdhulp pleegzorg betreft, en indien:

    • de jeugdhulp was aangevangen vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, of

    • de jeugdhulp die was aangevangen vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar binnen een termijn van een half jaar na beëindiging wordt hervat, of

2. In onderdeel d vervalt «wordt voor de tekst «onverminderd onderdeel 3°,» ingevoegd en».

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat niet alleen pleegzorg standaard kan worden verlengd tot 21 jaar, maar ook dat jongeren die verblijven in residentiële instellingen en de leeftijd van 18 jaar bereiken, opgevangen kunnen worden in een pleeggezin, doordat ook deze pleegouders een pleegvergoeding kunnen ontvangen.

Vooral voor jongeren die in een residentiële instelling hebben gezeten kan de overgang naar zelfstandigheid enorm zijn. Veel jongeren kunnen niet terug naar de biologische ouders, hebben moeite met het vinden van een woonplek en worden dakloos.

Dit amendement helpt om jongeren die dat willen en de mogelijkheid hebben, een stabiele plek te vinden bij een pleeggezin op weg naar zelfstandigheid.

Westerveld Mohandis