48,7 %
51,3 %

FVD

PvdD

Volt

VVD

DENK

GL

PVV

BBB

SP

SGP

D66

CDA

Fractie Den Haan

PvdA

BIJ1

JA21

CU

Omtzigt

Groep Van Haga


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in juni concludeerde dat in geen van de 45 onderzochte uithuisplaatsingen het feitenonderzoek volledig op orde is;

verzoekt de regering te bevorderen dat alle 45 casussen door de inspectie aan het Keurmerkinstituut ter beschikking worden gesteld en het Keurmerkinstituut nader onderzoek te laten verrichten naar de betreffende gecertificeerde instellingen die overduidelijk in gebreke gebleven zijn, te vragen welke consequenties dit heeft en dit aan de Kamer terug te rapporteren;

verzoekt de regering aan het Keurmerkinstituut te vragen of zij bij de betreffende instanties de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan heeft en na te gaan of de tekortkomingen boven tafel gekomen zijn en over dat onderzoek de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Mohandis

Van Haga

Maeijer