Kamerstuk 35833-19

Motie van het lid Omtzigt c.s. over snel wettelijk vastleggen dat kinderen en ouders bijgestaan worden door een vrij te kiezen advocaat

Dossier: Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp


48,7 %
51,3 %

D66

CU

BIJ1

Omtzigt

DENK

SP

GL

Groep Van Haga

PvdA

Volt

CDA

BBB

JA21

VVD

Fractie Den Haan

PVV

FVD

SGP

PvdD


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat professor Bruning aanbeveelt om de rechtspositie van ouders en kind te versterken door toevoeging van een advocaat;

verzoekt de regering zo spoedig mogelijk wettelijk vast te leggen dat bij een dreigende uithuisplaatsing en verlenging daarvan zowel kinderen als ouders bijgestaan worden door een advocaat die zij vrij kunnen kiezen, maar die in crisissituaties – lees: in geval van spoedverzoeken tot uithuisplaatsingen --middels piket ambtshalve wordt toegevoegd;

verzoekt de regering, vooruitlopend op een wettelijke regeling, dit binnen een week alvast te implementeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Mohandis

Westerveld

Van Haga

Maeijer